Zahrady, údržba, aranžování...

 • Údržba zahrad: Celková údržba zahrad v sobě zahrnuje odplevelování výsadeb, přesazování, rozsazování a dělení rostlin, jejich přihnojování a zálivku, odstraňování odkvetlých květů a odumřelých částí rostlin, vyvazování rostlin potřebujících oporu, výsadbu letniček, cibulovin a hlíznatých rostlin do smíšených rabat, tvarování (střih) živých plotů a keřů, péči o trávník (seč, hnojení, vápnění...), průklest stromů a keřů či jejich zmlazení, úklid cest a pěšinek, případný odvoz rostlinného odpadu, monitorování a včasný zásah proti rostlinným škůdcům. Samozřejmě pro každou zahradu je nejlepší pravidelná údržba. Je však možno sjednat údržby jednorázové, občasné nebo dílčí, podle přání zákazníka.
   
 • Zpracování návrhu osázení: Dílčí i celých zahrad, půdorysné, axonometrické i počítačové. Návrhy jsou zpracovány po osobní návštěvě místa, posouzení půdních a klimatických podmínek a samozřejmě podle potřeb a přání zákazníka. Je kladen velký důraz na pečlivý výběr rostlin vzhledem k charakteru staveb a kontextu okolí, aby vznikla rostlinná společenstva co nejpřirozenějšího typu.
   
 • Realizace výsadeb: Výsadby jsou realizovány celoročně (kromě zimy). Veškerý rostlinný materiál je dodáván v kontejnerech. Příprava půdy před výsadbou je uzpůsobena nárokům navrhovaných rostlin. 
 • Osazování skalek, budování a osazování vřesovišť s vápnostřežnými rostlinami. Možnost sjednání následné péče.
   
 • Rekonstrukce a zakládání trávníků: Převážně výsevem do bezplevelné a připravené půdy. Zakládání trávníků má svůj technologický postup, se kterým je zákazník detailně seznámen.
   
 • Řez, průklest a zmlazování ovocných a okrasných dřevin: Zejména v předjaří; zahrnuje též řez růží a letní řez ovocných dřevin.
   
 • Osazování jezírek, vodních nádrží a vodotečí: K dispozici je široký sortiment rostlin určených do různých podmínek a výšek vodního sloupce.
   
 • Výsadby dle speciálních požadavků zákazníka: Zakládání sbírkových společenstev, společenstev suchomilných, mokřadních atp.
   
 • Ozeleňování balkónů, teras, střešních a zimních zahrad: Výsadba pečlivě vybraných rostlin do vyvýšených záhonů nebo nádob. Ve větším měřítku výsadba dle osazovacího plánu. Možnost sjednání následné péče.
   
 • Osazování nádob - "mobilní zeleň": Osazování různých tvarů a typů nádob; celoročně (vytrvalé rostliny s přihlédnutím k podmínkám) nebo sezónně. Předpokladem pro úspěšné pěstování je náležitá následná péče, která je nabízena.
   
 • Aranžování květin: Zdobení interiérů květinami, profesionální originální aranžmá z živých i sušených květin (svatby, promoce, slavnostní tabule, firemní kongresy, večírky, setkání, rodinné příležitosti, církevní slavnosti). V sortimentu a barevnosti dle přání zákazníka. Vazby menších rozměrů jsou dodávány hotové, velká a rozměrná aranžmá jsou tvořena přímo v místě dodání.

   
 • Zajištění běžné údržby domů a nebytových prostor: Tato služba je doplňkem služeb zahradnických v rámci komplexní péče o celý objekt (zahrada + dům). Lze však sjednat i odděleně (bez péče o zahradu).