Ceny

 

Každý návrh osázení, každá zahrada i každé aranžmá jsou originálním dílem, ve kterém se setkávají zahradnická invence a zkušenost, místní podmínky a možnosti investora. Ceny jsou smluvní, navrženy pro každý konkrétní případ po prohlídce místa, seznámením se se záměrem zadavatele a náročností realizace. Při stanovení ceny se vychází z certifikovaného ceníku, který obsahuje přesné popisy a ocenění prací v návaznosti na výkaz výměr (počet jednotek m2, m3, kus atd.), a z nabídkových katalogů jednotlivých producentů rostlinného a pomocného materiálu. Práce malého rozsahu jsou oceněny hodinovou sazbou 250 Kč/hod.

 

Vypracování cenové nabídky na základě podkladů od investora a osobní návštěvy místa případné realizace je zdarma. Průměrná cena zpracování podrobného návrhu osázení se pohybuje okolo 5000 Kč za zahradu o ploše cca 300 m2.